●Jury of final round

<President of Jury>

Jenny Zacharieva (Pf.)

Graduated form Moscow Tchaikovsky Conservatory.

Professor at Schola Cantorum (France)

Professor of Sofia Conservatory(Bulgaria)

 

<Jury>

Susumu Yamashita (Pf.)

 

 

Yoshie Tanaka (pf)

 

Chie Yoshikawa (Pf.)

 

Izumi Nagae(Pf.)

 

Hiroyo Fujiyoshi (Vl.)

 

Kyoko Konomi(fl)

 

Yoshiharu Wada (Pf.) (Debussy Special section)

 

 

●Jury of Qualifier round

<Kurume>

Yukari Masui

 

Etsuko Uchida

 

Ruriko Eshima

 

<Fukuoka>

Chie Suyama

 

Ikuko Miie

 

Harumi Oba

 

<Tokyo>

Hiroko Sato

 

Romi Kato

 

<Oita>

Makoto Hayashida

 

Yoshihiko Tamura

 

Yumiko Aino

 

<Nagasaki>

Mami Yoshida

 

Fumi Arima

 

Naoko Yamaura

 

<Kagoshima>

Osamu Yamashita

 

Hitomi Murahara

 

Rie Kawahara

 

<Shimonoseki>

Youichi Yamane

 

Hisayo Hayashi

 

Emi Yoshida

 

↑本サイトのバナーです。

リンク先はHomeにお願いします。