●Jury of final round

<President of Jury>

Jenny Zacharieva (Pf.)

Graduated form Moscow Tchaikovsky Conservatory.

Professor at Schola Cantorum (France)

Professor of Sofia Conservatory(Bulgaria)

 

<Jury>

Ju Young-Mok (Pf.)

Graduated from SEOUL National University College of Music & Universität Mozarteum Salzburg.

Dean of Graduate School of Music, The University of SUWON、Korea

 

Yoshie Tanaka (pf)

 

Chie Yoshikawa (Pf.)

 

Izumi Nagae(Pf.)

 

Hiroyo Fujiyoshi (Vl.)

 

Kyoko Konomi(fl)

 

Yoshiharu Wada (Pf.) (Debussy Special section)

 

 

●Jury of Qualifier round

<Kurume>

Yukari Masui

 

Etsuko Uchida

 

Ruriko Eshima

 

<Fukuoka>

Chie Suyama

 

Ikuko Miie

 

Harumi Oba

 

<Tokyo>

Hiroko Sato

 

Romi Kato

 

<Oita>

Makoto Hayashida

 

Yoshihiko Tamura

 

Yumiko Aino

 

<Nagasaki>

Mami Yoshida

 

Fumi Arima

 

Naoko Yamaura

 

<Kagoshima>

Osamu Yamashita

 

Hitomi Murahara

 

Rie Kawahara

 

<Shimonoseki>

Youichi Yamane

 

Hisayo Hayashi

 

Emi Yoshida

 

↑本サイトのバナーです。

リンク先はHomeにお願いします。