●Jury of final round

<President of Jury>

Jenny Zacharieva (Pf.)

Graduated form Moscow Tchaikovsky Conservatory.

Professor at Schola Cantorum (France)

Professor of Sofia Conservatory(Bulgaria)

 

<Jury>

Ju Young-Mok (Pf.)

Graduated from SEOUL National University College of Music & Universität Mozarteum Salzburg.

Dean of Graduate School of Music, The University of SUWON、Korea

 

Kazuko Togo(Pf.)

 

Mie Tanaka(Pf.)

 

Chie Yoshikawa (Pf.)

 

Yumi Matsuoka (Vl.)

 

Kiyomi Tsuruno(Fl.)

 

Yoshiharu Wada (Pf.) (Shubert Special section)

 

 

●Jury of Qualifier round

<oita>

Keiko Shimaoka

 

Makoto Hayashida

 

Nana Fujisawa

 

<tokyo>

Hiroko Sato

 

Romi Kato

 

 

<shimonoseki>

Hiroshi Yamane

 

Hisayo Hayashi

 

<kurume>

Kyoko Fukuda

 

Etsuko Uchida

 

Natsuki Yokoyama

 

<Nagasaki>

Akiko Ota

 

Mami Yoshida

 

Rumi Yamadajima

 

<Kagoshima>

Kazuko Togo

 

Takashi Osako

 

Rie Kawahara

 

<fukuoka>

Naoko Shirakawa

 

Miyuki Fukui

 

Mikiko Shigeta

 

↑本サイトのバナーです。

リンク先はHomeにお願いします。